Test Wordu

TEST Wordu

V podobné situaci se nyní nachází úsek alpského lyžování. Minulá sezóna byla po několika předešlých úspěšných sezónách jednoznačně nejlepší. Ze všech 14 závodníků při účasti na krajských přeborech Vysočiny a Pardubického kraje získali kromě titulu Krajského přeborníka kraje Vysočina další 3 druhá místa a další 3 třetí místa. Tedy celkem 7 míst na stupních vítězů pro 14 závodníků. Takovýto výsledek, při tak malém počtu závodníků, nemá v kraji Vysočina, ani v Pardubickém kraji obdobu. Výbor spolku, pro který tyto výsledky nic neznamenají, protože je zajímá pouze majetek spolku a ne sport, začátkem prosince nechal odsouhlasit na členské schůzi neakceptovatelné podmínky pro další činnost závodníků alpského lyžování. Svým rozhodnutím kromě řady jiných věcí naprosto zlikvidoval to, co se vyvíjelo dlouhé roky a vzniklo přirozeným vývojem, tedy financování závodní činnosti z vlastních prostředků členů a rodičů dětí s přispěním dotace z MěÚ Česká Třebová a dotace ze SLČR. Pro děti do 15 let stanovil navíc poplatek 5.000,- Kč, který je pro úsek alpského lyžování likvidační a rodiče se dvěma dětmi již oznámili, že v letošní sezóně nebudou závodit. Omezí také příliv nových členů ve věku 5 až 6 let, kteří zaplatí 5.000,- Kč, ale nic za to nedostanou.