Výzva O. Dostála na pozdní příchod na členskou schůzi

Vážené kolegyně a kolegové,

obracím se na Vás snad již naposledy. Někdo z těch, kteří se snaží převzít moc ve  SKI KLUBU Česká Třebová z.s. nekalými praktikami, manipulací s fakty, včetně dvou podaných trestních oznámení na mne /anonymní a p. Seďa/, které nelze posoudit jinak, než jako křivé obvinění podle § 345 trestního zákoníku,  rozeslal některým členům výzvu s obsahem:

 1/ Dostav se určitě v 16,50 hod. !!!

 3/ Požadavek na program čl. schůze

a/ řídící předseda čl. schůze – p. Zoubele

b/ zapisovatelé – p. Fiedlerová, p. Tošovská

4/ Schválení programu čl. schůze (1 – 10)

Ve zkratce : odvolání a volba statutárních orgánů SKI KLUBU

odvolání a volba kontrolní a rozhodčí komise

Ostatní body nejsou tak důležité, kdo jste výzvu dostal, tak je znáte.

Důležité je v této dané chvíli, zda přijdete do 17,00 hod. nebo po 17,00 hod. Pokud se nesejde do 17,00 hod. nadpoloviční většina členů, není čl. schůze  usnášení schopná, po 15 minutách je usnášení schopná, je-li přítomna alespoň ¼ všech členů spolku starších 18-ti let.

V tomto případě není možno měnit program čl schůze uvedený na pozvánce.                                                                                                
Stanovy spolku § 8 odst.8 a odst.10.  Podle § 8 odst.11 členskou schůzi řídí předseda výboru, nebo jiný člen spolku, který je zvolen čl. schůzí. Je to tedy p. Dostál, nebo p. Zoubele.
Všichni, kdo nesouhlasíte s praktikami a postupy této skupiny členů, dostavte se prosím na členskou schůzi v době 17,05 – 17,10 hod. a v hlasování o  řídícím předsedovi čl. schůze podpořte p. Dostála a zapisovatelku p. Stolínovou Janu.

Jde o budoucnost sportu v naše, ale i Vašem spolku !!!!

S přáním pěkného dne

Dostál Oldřich, místopředseda SKI KLUBU Česká Třebová z.s.