Budování začali tito nadšenci: předseda oddílu Miroslav Kváč, Olda Stránský, Jan Felcman, Radek Lang, Zdeněk a Bohuslav Langovi, Karel Hájek, Alois Novák, Miroslav Seďa, Standa Gregar, Jaroslav Schenk, Zdeněk Fiala, Míra Blázl, Jarda a Míra Hlatký, později se přidali další členové zejména Jarda Limberský, Pavel Svatoš a Míla Zoubele.

V roce 1958 byla započata stavba vleku. Začalo se stavět dle našich možností finančních i technických. Byli jsme velmi různorodá společnost – inženýři, mistři, řemeslníci a další profese ze všech českotřebovských továren, ale hlavně pak z depa ČD, dílen ŽOS a Armaturky. Tyto podniky nám také pomáhaly s výrobou strojních součástí vleku. Byly odpracovány stovky brigádnických hodin. Na konci roku 1960 bylo naše úsilí korunováno úspěchem – vlek byl úspěšně kolaudován a uveden do provozu. Byl to první kotvový vlek v orlickém podhůří. V té době jsme patřili pod TJ Lokomotivu Česká Třebová.                                                              V roce 1963 Transporta Chrudim začala výrobu nových lyžařských vleků vlastní konstrukce. Postupně během provozu jsme začali určité komponenty nahrazovat továrními výrobky, to trvalo několik let. Starý kotvový vlek jezdí do dnes. Nesmím také opomenout zásluhy pana Ing. Jana Matějky, který jako státní dozor pro vleky a lanovky a hlavně velký třebovský patriot nám svými zkušenostmi a radami pomáhal udržovat vleky v řádném technickém stavu. Ještě v roce 1968 se horní stanice vleku posunula asi o sedmdesát metrů k vrcholu Bukové hory.