Oldřich Dostál v ČT zpravodaji 20.3.2016 hodnotí sezonu „a své problémy s výborem SKI“

SjezdDSC_4845_originalaři zakončili sezónu v žákovských kategoriích posledním závodem Poháru Orlických hor v Říčkách v Orlických horách, kterého se zúčastnili pouze dva závodníci, kteří odjeli celý seriál závodů o Přebor Pardubického kraje a to ve starších žákyních Zdeňka Hicklová a v přípravce Denisa Dvořáková. Hicklová obhajovala 3. místo  v celkovém pořadí Přeboru Pardubického kraje 2015 a v jednotlivých závodech za účasti dvou týmů z Polska obsadila v jednotlivých závodech 5.,4., 3. a 6. místo a do posledního závodu byla na třetím místě celkového pořadí. V posledním závodě obří slalom  nedokončila a skončila celkově na 5. místě. Denisa Dvořáková Denisa v první třetině z více než 65 hodnocených účastníků.

V Lyžařském poháru Vysočiny Zdeňka Hicklová obhajovala titul Přeborník kraje Vysočina také z roku 2015 a v jednotlivých závodech obsadila 1x druhé a 3x první místo. Jednoho závodu se nezúčastnila, protože závodila za Pardubický kraj na Olympiádě dětí a mládeže na Klínovci ve skiccrosu , kde obsadila 9. místo. Touto neúčastí přišla o pohárové body a v celkovém hodnocení Přeboru kraje Vysočina obsadila 2. místo se ztrátou 12 bodů . Za zmínku stojí také  3. místo Ondřeje Hájka (kategorie mladší žáci) v jednom ze závodů, kdy v celkovém hodnocení skončil na 6. místě a Denisa Dvořáková na 22. místě z více než 50 závodníků.

Z 9 dětí připravovaných od jara do podzimu 2 x týdně na trénincích po 2 hod. a 5-ti přípravných závodech se nakonec závodů Poháru Orlických hor zúčastňovali sporadicky 3, nejvýše 4 závodnici. V Lyžařském poháru Vysočiny to bylo obdobné. Tereza Hamplová  měla obhajovat 3. místo v Přeboru kraje Vysočina, odjela pouze jeden závod a i další na 4. – 6. místech jeli pouze 1 až 2 závody. Ani u dospělých nebyla situace o moc lepší. Milan Hickl, který obhajoval z loňského roku 2. místo se v průběhu zimy zranil a skončil na 25. místě, Tomáš Říha obsadil 31. místo, Oldřich Dostál 28. místo a nejlépe si v této kategorii dospělých vedl Petr Stolín,  který obsadil celkově 5. místo z celkem hodnocených 59 závodníků. Zdeňka Hicklová st. obhajovala z loňského roku 3. místo, na závodech sice získala dvě třetí místa, ale další závody již nedopadly tak dobře a skončila celkově na 8. místě z 32 závodníků, na 7. místě před ní skončila Kateřina Hájková, která přešla z kategorie starších žákyň do dospělých.

Mdostalinimální účast na závodech zapříčinila  situace, kdy předseda spolku, místopředseda spolku a výbor se souhlasem předsedy kontrolní komise a členů této komise rozhodli, že do závodní činnosti  dětí a mládeže nedají v závodním období ani korunu. Rodiče musí ze svého platit vše a  tak účast a chuť závodit byla minimální. Dříve SKI KLUB zaplatil na své náklady startovné a několik jízd potřebných pro samotný závod, které následně vyúčtoval do dotace MěÚ Česká Třebová, případně do dotace ze SLČR, nebo do příjmu z pořádaných závodů na úseku alpských disciplín.Vše ostatní, tedy další jízdy na vleku, dopravu, parkovné, stravné si rodiče platili sami.  Stejně tak to bylo i s odměnami pro trenéry, které se vyúčtovávaly do dotace od MěÚ Česká Třebová, který si na rozdíl od tohoto výboru váží práce těch, kteří pracují s dětmi a mládeží. Dotace pokryje maximálně 1/5 hodin práce s dětmi a mládeží a většina se stejně utratí za pohonné hmoty při dojíždění na tréninky v létě a především v zimě. O dotaci je požádáno, dotace ze SLČR je přislíbena, členská schůze jako nejvyšší orgán spolku ve svém usnesení, které je závazné pro výbor spolku, odsouhlasil prostředky na sportovní činnost a rozhodl o podpoře sportovní činnosti ve spolku. To ovšem pro současný výbor zřejmě nic neznamená a především to neznamená nic pro předsedu a členy kontrolní komise, která má kromě jiného kontrolovat, jak jsou dodržována jednotlivá ustanovení usnesení z členských schůzí. Je to úmyslné maření práce a úsilí celého kolektivu trenérů, závodníků a rodičů závodících dětí.

Navíc do 15.9.2016 budou muset rodiče zaplatit za děti do 15-ti let dalších 5.000,- Kč, jako rodičovský příspěvek podle schváleného Organizačního řádu členskou schůzí na sezónní jízdenku v ceně 3.200,- Kč, z jejíž ceny někteří projedou sotva polovinu a někteří téměř nic. Rozdíl mezi 5.000,- Kč a zaplacenou cenou skutečně projetého jízdného zůstane na účtu spolku. Za podobnou částku rodičovského příspěvku v jiných klubech závodníci a trenéři dostanou jízdné na tréninky, zaplacené startovné, vleky na závodech, nocležné, dopravné a hlavně jednotné oblečení s logem klubu. Někde dostanou ti nejlepší zapůjčit i lyže. Toto vše je konec sportu v tomto spolku. Při těchto podmínkách se nenajde nikdo, kdo by chtěl za tento spolek závodit a ani trenéři nemají chuť obětovat svůj volný čas tréninkům od jara do podzimu pro reprezentaci spolku.  Do konce měsíce března neproplatil spolek rodičům náklady ve výši 19.300,- Kč a trenérům 23.360,- Kč, celkem tedy 42.660,- Kč a to přitom nejsou finance spolku, ale finance MěÚ Česká Třebová a SLČR.  Měli byste se pánové z výboru a především pánové z kontrolní komise zamyslet sami nad sebou a  zastydět se. Jak si plníte povinnosti vyplývající z činnosti Kontrolní komise? Jak plní výbor povinnosti vyplývající z  usnesení členských schůzí ? Pokud by, jak výbor, tak kontrolní komise plnila povinnosti, které jí uložili členové, nedošlo by k likvidaci sportu v tomto spolku na úseku běžeckých disciplín a nyní i alpských disciplín.

Zpracoval: Dostál Oldřich, předseda trenérské rady alpských disciplín