POZVÁNKA

 

Výbor SKI KLUBU Česká Třebová v souladu s ustanovením §8 Stanov spolku svolává zasedání členské schůze na čtvrtek 2. 6. 2016 v 17,00 hodin do malého sálu restaurace Národní dům v České Třebové s tímto programem:
  1. Zahájení členské schůze a organizační pokyny
  2. Volba orgánů členské schůze
  3. Schválení programu schůze
  4. Zpráva o výsledku hospodaření za hospodářský rok 2015/2016
  5. Schválení rekonstrukce a oprav budovy č.p. 65 /Statek/ a žádosti o dotaci
  6. Občerstvení
  7. Přezkoumání vyloučení Oldřicha Dostála ze Spolku SKI KLUBU
  8. Diskuse
  9. Usnesení a závěr

Schůze bude neveřejná a pouze pro členy Spolku starší 18 let. Písemné a odůvodněné návrhy členů Spolku, které požadují zařadit na program jednání Členské schůze, musí být výboru předloženy nejméně 5 dnů před konáním Členské schůze (viz Stanovy Spolku).Materiály týkající se rekonstrukce Statku a podklady pro vyloučení O. Dostála budou k nahlédnutí v kanceláři SKI KLUBU Na Skále ve dnech 25. a 26. 5. 2016 od 15,00 do 17,00 hodin.

V České Třebové 11. 5. 2016

Předseda: Ing. Vlastislav Fiedler

                                                                                                                                             Místopředseda:  Karel Suk