Předseda SKI KLUBU zve na výborovou schůzi O. Dostála.

Na základě článku Oldřicha Dostála v Českotřebovském zpravodaji, kde ostře kritizuje financování lyžařského sportu svolává na středu 13. 4. 2016 předseda SKI KLUBU Ing. Vlastislav Fiedler mimořádnou schůzi výboru spolku a kontrolní komise.
Na tuto schůzi je pozván předseda trenérské rady alpských disciplín Oldřich Dostál, aby vysvětlil všechny své argumenty týkající se financování, poskytování dotací, ale i celkového přístupu výboru ke sportovní činnosti úseku alpských disciplín, které předkládá „ již po několikáté “ široké veřejnosti našeho města.