Kontakt:

SKI KLUB Česká Třebová, z.s.
Na Skále 573
560 02 Česká Třebová
IČ: 150 29 255, DIČ:CZ15029255
Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským
soudem v Hradci Králové, v oddíle L, číslo vložky 63.

Vedení klubu:              ct.skiklub@seznam.cz
Ubytování Čenkovice: ubytovaniski@seznam.cz tel.:602 876 964

Orgány spolku:

Výbor   SKI KLUBU z.s.

Předseda výboru:
Ing. Vlastislav Fiedler  tel: 739 778 592  e-mail: fiedler.vla@seznam.cz

Místopředseda výboru:
Karel Suk    tel: 602 416 677  e-mail:  cukrarnasuk@tiscali.cz

Členové výboru:
Ing. Vladimír Bezděk  tel: 777 787 272   e-mail:  bezdek@betact.cz
Růžena Dobroucká    tel: 607 953 466   e-mail:   ruzadobroucka@seznam.cz
Jindřich Buchta ml.
     tel: 739 023 217   e-mail:  j.buchta@email.cz
Tomáš Smola             tel: 728 141 630    e-mail:  tomsmola@seznam.cz

Kontrolní komise   SKI KLUBU z.s.

Členové komise:
Jaroslav Němšák        tel: 724 032 033   e-mail:  jara.nemo@seznam.cz
Miroslava Válková      tel: 724 834 224   e-mail:  valendam@seznam.cz
Dr. Miloslav Zoubele  tel: 736 606 333    e-mail:  zoubele@seznam.cz