Kontakt:

SKI KLUB Česká Třebová, z.s. Na Skále 573 560 02 Česká Třebová IČ: 150 29 255, DIČ:CZ15029255 Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle L, číslo vložky 63. Vedení klubu:              ct.skiklub@seznam.cz Ubytování Čenkovice: ubytovaniski@seznam.cz tel.: 602 876 964

Orgány spolku:

Výbor   SKI KLUBU z.s.

Předseda výboru: Petr Pecháček            tel: 605 081 642   e-mail:  Pechacek.ct@seznam.cz Místopředseda výboru: Karel Suk                   tel: 602 416 677   e-mail: cukrarnasuk@tiscali.cz Členové výboru: Ing. Vladimír Bezděk  tel: 777 787 272   e-mail:  bezdek@betact.cz MUDr. Igor Paar         tel: 605 081 642   e-mail:  igor.paar@email.cz Jindřich Buchta ml.     tel: 739 023 217   e-mail:  j.buchta@email.cz Josef Šifra                  tel:  606 725 101  e-mail:  josef.sifra@seznam.cz Roman Krejčí             tel:  606 601 115   e-mail:  krejci.r@email.cz
Kontrolní komise   SKI KLUBU z.s.
Členové komise: Josef Jurenka             tel: 736 518 022   e-mail:  comenius02@seznam.cz Mgr. Lucie Paarová    tel: 604 802 813   e-mail:   luciepaar@seznam.cz Miroslava Válková      tel: 724 834 224   e-mail:  valendam@seznam.cz