Kontakt:

SKI KLUB Česká Třebová, z.s.
Na Skále 573
560 02 Česká Třebová
IČ: 150 29 255, DIČ:CZ15029255
Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským
soudem v Hradci Králové, v oddíle L, číslo vložky 63.

Vedení klubu:              ct.skiklub@seznam.cz
Ubytování Čenkovice: ubytovaniski@seznam.cz tel.: 602 876 964

Orgány spolku:

Výbor   SKI KLUBU z.s.

Předseda výboru:
Petr Pecháček            tel: 605 081 642  mail: Pechacek.ct@seznam.cz

Místopředseda výboru:
Karel Suk                   tel: 602 416 677  mail: cukrarnasuk@tiscali.cz

Členové výboru:
Ing. Vladimír Bezděk  tel: 777 787 272  mail:  bezdek@betact.cz
MUDr. Igor Paar         tel: 605 081 642  mail:  igor.paar@email.cz
Jindřich Buchta ml.
     tel: 739 023 217  mail:  j.buchta@email.cz
Josef Šifra                  tel:  606 725 101 mail:  josef.sifra@seznam.cz
Roman Krejčí             tel:  606 601 115  mail:  krejci.r@email.cz

Kontrolní komise   SKI KLUBU z.s.

Členové komise:
Josef Jurenka             tel: 736 518 022  mail: comenius02@seznam.cz
Mgr. Lucie Paarová    tel: 604 802 813  mail:  luciepaar@seznam.cz
Miroslava Válková      tel: 724 834 224  mail:  valendam@seznam.cz